666slotclub ข้อความสนับสนุนก่อนปักกิ่ง 2022

666slotclub ข้อความสนับสนุนก่อนปักกิ่ง 2022

อ่านสิ่งที่ประธาน GAISF Ivo Ferriani 666slotclub ได้กล่าวเพื่อสนับสนุนชุมชนกีฬาทั่วโลกก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง 2022“ขอแสดงความยินดีกับ IOC, คณะกรรมการจัดงาน Beijing 2022 และจีน สำหรับการเตรียมการที่ประสบความสำเร็จในการนำกีฬาฤดูหนาวมาสู่ชาวจีนมากกว่า 300 ล้านคน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง 2022 ที่สนามกีฬาแห่งชาติอันเป็นสัญลักษณ์ (หรือที่รู้จักในชื่อรังนก) ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงครู่เดียว จะเปิดการเฉลิมฉลองกีฬาฤดูหนาวในเมืองแรกที่เป็นเจ้าภาพทั้งรุ่นฤดูร้อนและฤดูหนาว ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

GAISF

“ในนามของ GAISF ฉันขอขอบคุณสำหรับการทำงานหนักและความร่วมมือของชุมชนกีฬาระดับโลก นักกีฬา โค้ช เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสำหรับยุคใหม่สำหรับกีฬาฤดูหนาวระดับโลกนี้“ผมขออวยพรให้นักกีฬา 2,900 คนโชคดีที่เข้าร่วมการแข่งขัน 109 รายการในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวทั้งเจ็ดรายการ ฉันขอถือโอกาสนี้ต้อนรับผู้ที่เพิ่มเข้ามาในโปรแกรม ซึ่งรวมถึงงานสกีบิ๊กแอร์แบบโมโนบ็อบและฟรีสไตล์ รูปแบบทีมแบบผสม รวมถึงการวิ่งผลัดระยะสั้น การแข่งขันสกีกระโดดแบบทีมผสม เสาอากาศแบบทีมผสม และ การแข่งขันสโนว์บอร์ดข้ามทีมผสม ด้วยการเพิ่มรูปแบบผสมใหม่ เราจึงมีโอกาสได้สัมผัสกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวรุ่นที่สมดุลทางเพศมากที่สุด”

IOC

อ่านสิ่งที่ประธาน GAISF Ivo Ferriani ได้กล่าวเพื่อสนับสนุนชุมชนกีฬาทั่วโลกก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง 2022“ขอแสดงความยินดีกับ IOC, คณะกรรมการจัดงาน Beijing 2022 และจีน สำหรับการเตรียมการที่ประสบความสำเร็จในการนำกีฬาฤดูหนาวมาสู่ชาวจีนมากกว่า 300 ล้านคน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง 2022 ที่สนามกีฬาแห่งชาติอันเป็นสัญลักษณ์ (หรือที่รู้จักในชื่อรังนก) ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงครู่เดียว จะเปิดการเฉลิมฉลองกีฬาฤดูหนาวในเมืองแรกที่เป็นเจ้าภาพทั้งรุ่นฤดูร้อนและฤดูหนาว ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ผมขออวยพรให้นักกีฬา 2,900 คนโชคดีที่เข้าร่วมการแข่งขัน 109 รายการในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวทั้งเจ็ดรายการ ฉันขอถือโอกาสนี้ต้อนรับผู้ที่เพิ่มเข้ามาในโปรแกรม ซึ่งรวมถึงงานสกีบิ๊กแอร์แบบโมโนบ็อบและฟรีสไตล์ รูปแบบทีมแบบผสม รวมถึงการวิ่งผลัดระยะสั้น การแข่งขัน

ขอแสดงความยินดีกับ IOC, คณะกรรมการจัดงาน Beijing 2022 และจีน สำหรับการเตรียมการที่ประสบความสำเร็จในการนำกีฬาฤดูหนาวมาสู่ชาวจีนมากกว่า 300 ล้านคน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง 2022 ที่สนามกีฬาแห่งชาติอันเป็นสัญลักษณ์ 666slotclub